Artur Grabowski

poeta, dramatopisarz, eseista, prozaik, twórca teatralny, autor przekładów. Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; tam też obronił doktorat na podstawie rozprawy o nowoczesnej wersyfikacji (Wiersz –forma i sens, Kraków 1999) oraz uzyskał habilitację na podstawie książki z zakresu komparatystyki (Herbert-Hermes. Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta, Kraków 2013). Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ; zajmuje się literaturą XX wieku, komparatystyką, teorią literatury i teatru oraz filozofią. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej wykładał na uniwersytetach amerykańskich w Chicago, Seattle i Buffalo. Jest autorem dramatów opublikowanych w tomach Do trzech razy sztuka (Kraków 1999) i Trzy, cztery – tragedia! (Kraków 2015) oraz innych wystawianych we Włoszech, Chorwacji, Francji i w Polsce. Opublikował ponadto książki eseistyczne: Klatka z widokiem (Kraków 2004) i Uzmysłowienia (Kraków 2010) oraz tomy wierszy: Z didaskaliów (Kraków 1991), Pojedynek (Warszawa 1998), Ziemny początek (Kraków 2000), Szary człowiek (2007), Jaśnienie (Sopot 2011), tłumaczył poezję z języka angielskiego (Amiri Baraka, Syndrom Syzyfa, Katowice 2010) i włoskiego oraz książkę o tańcu współczesnym (Sally Banes, Terpsychora w tenisówkach, Kraków 2013). Jest współredaktorem serii Dramat polski. Reaktywacja (IBL PAN), oraz Nasze dramaty (Księgarnia Akademicka). Prowadził warsztaty teatralne w Rzymie, Chicago, Paryżu, Delhi i Łodzi oraz dramaturgiczne w SLA w Krakowie.