WYKŁADY O LITERATURZE

 

Literatura nie mówi prawdy, lecz ją wymyśla.

Władimir Nabokow

  • W ubiegłych latach wykłady o literaturze prowadzili:  Dorota Kozicka, Wojciech Ligęza, Gabriela Matuszek,
  •  Sylabus modułu
  • Prezentacja wybranych zajęć