WYKŁADY O FILMIE

 

Film jest zły wtedy, jeśli ktokolwiek z publiczności

 chociaż na chwilę może odwrócić oczy od ekranu.
Alfred Hitchcock

  • W ubiegłych latach wykłady o filmie prowadzili:  Grażyna Stachówna, Rafał Suska
  •  Sylabus modułu
  •  Prezentacja wybranych zajęć

Wykłady o filmie z prof. dr hab. Grażyną Stachówną (2007)

Program wykładów

Lektury wybrane: