Jerzy Franczak

pisarz, eseista, literaturoznawca.

Jako prozaik debiutował zbiorem opowiadań „Trzy historye". Od tego czasu publikuje prozę, eseje, teksty naukowe poświęcone nowoczesnej literaturze i filozofii oraz przekłady z języka francuskiego.  Założyciel i redaktor kwartalnika literacko-artystycznego „Nowy Wiek" (1999-2006). Współprowadził program o nowościach książkowych pt. „Czytelnia" w TVP Kultura. Obecnie pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ; wykłada na polonistyce i kulturoznawstwie. Stale współpracuje m.in. z „Twórczością", „Tekstami Drugimi", „HA!artem", „Ritą Baum", „Nową Dekadą Krakowską". Współtwórca (wraz z Pio Kalińskim) książek artystycznych, tzw. bestlookerów. Jego utwory tłumaczone były na angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, czeski i słoweński. Strona autorska: http://franczak.wydawnictwoliterackie.pl.

Opowiadania

–        Trzy historye (HA!art, Kraków 2001).

–        Algi, kalki, zębatki (Świat Przedstawiony, Kraków 2004).

–        Szmermele (Nowy Wiek, Kraków 2004).

–        Pacynki (Lokator, Kraków 2009).

–        Szczekaczka i inne opowiadania (HA!art, Kraków 2012).

Powieści

–        Przymierzalnia (Ha!art, Kraków 2008).

–        Nieludzka komedia (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009).

–        Da capo (Wydawnictwo Lliterackie, Kraków 2010).

–        NN (HA!art, Kraków 2012).

Rozprawy

–        Rzecz o nierzeczywistości. Sartre – Gombrowicz – Nabokov (Universitas, Kraków 2002).

–        Poszukiwanie realności. Światopogląd powieści modernistycznej (Universitas, Kraków 2007).

Eseje

–        Grawitacje (Rita Baum, Wrocław 2007).

–        Kwiatki (Lokator, Kraków 2011).

–        Wyczerpanie/ L'epuisement (Lokator, Kraków 2015).