Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba

 

 

 

Poeta, krytyk, eseista, historyk literatury,

profesor nadzwyczajny  w Katedrze

Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała

Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

Współpracownik dwumiesięcznika „Topos". Autor artykułów i monografii o literaturze XIX-wiecznej i najnowszej.  Laureat konkursów poetyckich m.in. R.M. Rilkego w Sopocie i K.I.Gałczyńskiego w Praniu, a też w 2005 r. nagrody Fundacji im. J.S. Pasierba za poezje i eseje. Publikował m.in. w "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", "Toposie", "Nowej Okolicy Poetów", "Twórczości", „Odrze". Dotąd opublikował sześć zbiorów poetyckich.

Jego twórczość tłumaczona była na język: czeski, słowacki, niemiecki i włoski.

Członek Komisji Języka Religijnego PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Tomiki poetyckie:

Zwykły porządek rzeczy, Lublin 1992

Tyszowce i inne miasta, Sopot 2005

Gorce PanaSopot 2008 - wyróżnione nagrodą im. Józefa Mackiewicza za rok 2008,

Ojciec się zmienia. Sopot 2011 – nominowane do nagrody poetyckiej Orfeusz 2012

Książki:

"Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo...". Norwida mówienie o Bogu, Lublin 2000.

Rana, która przyzywa Boga.O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, Lublin 2006,

Wiersze wobec innego. Zbiór esejów, Sopot 2012.

Publikacje literackie:

Wierność w małej rzeczy, Lublin, „Polihymnia" 1994.

Zwykły porządek rzeczy, Nowy Sącz, „Civitas Christiana" 1997.

Wiersze dla księdza Jana i innych bliskich osób, Nowy Sącz, „Civitas Chrstiana" 2000.

Eseje (książki):

Słowa bliskie, Kraków „Alleluja" 2003, s.116

Rec.: Sz.Babuchowski W stronę źródła, „Gość Niedzielny" 2003 nr 19, s.43

P. Smogorzewski, Teologia codzienności, „Powściągliwość i Praca" 2003 nr 5, s. 34

S. Pastuszewski, Z religią pod mankiet, „Akant" 2003, nr 6, s. 41

W. Wencel, Uciekinier z Utopii, „Nowe Państwo" 2003 nr 6, s. 47

 Eseje rozproszone:

Patron „W drodze" 1997 nr 5, s. 37-38

Język teologii – język literatury„Homo Dei" 1999 nr 4 s.37-42

Pragnienie świętości... bliźniego„Posłaniec Serca Jezusowego" 1999 nr 11, s.12

Adwent „Posłaniec Serca Jezusowego" 1999 nr 12, s. 3

Moje spotkanie ze świętym Józefem „Homo Dei" 2000 nr 1, s.72-79

Zrozumieć litanię „Homo Dei" 2000" nr 3 s. 47-51

Różańcowa podróż „W drodze" 2000 nr 10, s. 102-104

Miejsca dotknięcia łaski „W drodze" 2000 nr 11, s.101-102

O cierpliwości „W drodze" 2000 nr 12, s. 100-101

Ostateczność „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 2, s.15

O nabożeństwie do świętego Józefa „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 3, s.13

Drzewo „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 4, s.15

Litania „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 5, s.15

Dar i zapłata „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 6, s.3; toż w „Znak" 2000 nr 5, s. 157-158

Cuda „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 8, s.12

Kiedy przychodzi Matka „Posłaniec Serca Jezusowego" 2000 nr 10, s. 6

Skarb „List do Pani" 2000 nr 11, s. 9

Pięć zmysłów wiary „Homo Dei" 2001 nr 1, s. 57-62

Odmawianie różańca „Homo Dei" 2001 nr 2, s. 89-94

Zobaczyć gwiazdę „W drodze" 2001 nr 1 s. 101-103

Droga „Posłaniec Serce Jezusowego" 2001 nr 3 s. 17

Trzy zasady miłości „Posłaniec Serce Jezusowego"2001nr 10 s. 7

Medytacje nad początkiem „List do Pani" 2001/2002 nr 12/1 s. 11

Wiara która smakuje i wącha „Posłaniec Serce Jezusowego" 2002nr 1, s. 11

Dotknąć, aby uwierzyć „Posłaniec Serce Jezusowego" 2002 nr 2, s.11

O posłuszeństwie „Posłaniec Serce Jezusowego" 2002 nr 3, s. 17

Ofiarowanie „Posłaniec Serce Jezusowego" 2002 nr 4, s.26

Charyzmat dobrego humoru „Posłaniec Serce Jezusowego" 2002 nr 5, s. 17

 

Wywiady i rozmowy:

Nie będę salonowym poetą. Z Wojciechem Kudybą rozmawia Bogdan Duchnowski, „Głos Katolicki" 1995, nr 20, s.12

Małe ojczyzny – raj dla twórców?„Nowe Państwo" 2003, nr 1, s.17-21

 

Recenzje:

Świat podzielony Nadine Gordimer, „Przegląd Akademicki" 1992 nr 3, s. 12-13 (pod pseud. Albert Hajduk)

Świat księdza Jana, „W drodze" 1996 nr 5, s. 93-94

Mistrzowie wiary „W drodze" 1997 nr 4 , s. 104-106

Wstęp w: Pierwsze spotkanie, wybór i opr. M. Basiaga, Nowy Sącz 1997, s. 5

Poeta rodzi się o brzasku, „Almanach Sądecki" 1997, nr 3, s.101-102

Zaufać ciszy. O wierszach Marka Basiagi, posłowie w: M. Basiaga Usłyszeć światło, Poznań, „W drodze" 1998, s. 87-92

Daleko od domu „Akant" 1999 nr 7, s.16

Papeteria samotnego mężczyzny „Akant" 1999 nr 9, s. 33

Kiedy teolog staje się poetą, „Radostowa" 1999 nr 24-26, s.46

Światło medytacji „Tytuł" 1999 nr 1, s. 213-216

Dom i dworzec „Akcent" 1999 nr 1 s. 131-132

Budzenie poezji „Akcent" 1999 nr 1 s. 126-127

Niemieckie głosy o polskim katolicyzmie „Przegląd Powszechny" 1999 nr 11, s.244-247

Jedyni świadkowie Twoi, poeci" „Akcent" 2000 nr 1/2 s. 192-195

Czas to człowiek „Akcent" 2000 nr 1/2 s. 199-202

Stary poeta nad strumieniem czasu „Notes biblioteczny" 2000 nr 1 s. 79-80

Podróż do królestwa buków „Akant" 2000 nr 4 s. 32

Zapomniany nurt „Akant" 2000 nr 5 s.10

Nawracanie kultury „Gość Niedzielny" 2000 nr 4 s. 17

Czy należy rozmawiać z wiatrem? „Gość Niedzielny" 2000 nr 31, s. 27

O sens starości „Gość Niedzielny" 2000 nr 51 s. 27

Miejsce poezji [wstęp] w: Przejdę po strunie światła, wybór i opr. G. Petryszak, Krynica 2001, s. 3-7

W ramionach ziemi nie z tej ziemi" „Topos" 2001 nr 1, s. 150

Myszoser czyli świat „Topos" 2001 nr 1, s.156

Pasierb – poeta nieznany „Polonistyka" 2001 nr 4, s. 248-250

Tętno klepsydry„Akant" 2001 nr 5 s. 25

Chwilowy powrót do Pasierba„Akant" 2001 nr 5 s. 27

Litoral czyli metafizyka pogranicza„Topos" 2001 nr 6 s. 167-168

Co mówią czeskie drogi „Znak" 2001 nr 7 s. 126-130

Dwie poetki „Gość Niedzielny" 2001 nr 24 s. 27

Skrzyżowanie dróg „Via Consecrata" 2001 nr 11, s.12

Krajobrazy duszy „Wychowawca" 2001 nr 12 s. 28

Epifania poezji, poezja epifanii „Topos" 2002 nr 1-2, s. 196-197

Miejsce po sobie samym" „Topos" 2002 nr 3 s. 184

Ocalić miasto „Topos" 2002 nr 3 s. 191-192

Prószenie mądrości „Topos" 2002 nr 4-5 s. 203

Znów Rilke „Topos" 2002 nr 6 s.192

Obecność poety „Gość Niedzielny" 2002 nr 10, s. 43

Świat księdza Twardowskiego „Gość Niedzielny" 2002 nr 15, s. 43

Mit Kafki „Topos" 2003 nr 1-3, s. 261

Cyprian Norwid „Poezje" „Pastores" 2003 nr 3, s.183-184

Zapomniany symbol Europy „Gość Niedzielny" 2003 nr 35, s. 35

 

Teksty publicystyczne (wybór):

Z życia KUL „Życie Katolickie w Polsce " 1987 nr 6-12, 1988 nr 1- 6

Dziękować za zmęczenie„Gość Niedzielny" 1994 nr 11, s. 17

Czasem się za niego modlę" „Tygodnik Powszechny" 1994 nr13, s. 8

Szkoła odpowiedzialności „Tygodnik Powszechny" 1994 nr 41, s. 4

Mistyka i pop-kultura „Tygodnik Powszechny" 2002 nr 24, s.10

Orkan czytany na nowo, „Almanach Nowotarski" 2003, s. 216-220

 

Artykuły naukowe:

1.      Nad „całością" Norwida „Studia Norwidiana" nr 12-13, 1994-1995 s. 183-201

2.      Norwida „Kościół globowy", w: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Olsztyn 1998, s. 63-73

3.      Cypriana Norwida „Do Najświętszej Panny Marii. Litania". Teologia i poezja, w: Literatura a liturgia, pod red. Jana Okonia, Łódź 1998, s. 266-272

4.      Norwida mówienie o Bogu, w: Człowiek-dzieło-„sacrum", pod red. Stanisława Gajdy i Helmuta J.Sobeczko, Opole 1998, s.429-434

5.      „Języka teologicznego tłumacz", „Prace Filologiczne", T.XLIII, Warszawa 1998, s.251-256

6.      Cypriana Norwida hermeneutyka mowy religijnej, „Roczniki Humanistyczne KUL, TXLVI, z.1, Lublin 1998, s. 179-196

7.      Mariologia Cypriana Norwida w kontekście pism pierwszych zmartwychwstańców, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne", nr 4-5, Kraków 1999, s. 107-122

8.      Glosy i dopowiedzenia. O nowych norwidianach ks. Antoniego Dunajskiego, „Studia Norwidiana" nr.15-16, Lublin 1997-1998, s.125-132

9.      (wraz z Jackiem Scholzem) Nowy przekład prozy Norwida na język niemiecki, „Studia Norwidiana" nr 17-18, Lublin 1999-2000, s. 363-374

10.  Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida, Wrocław 1998, ss.252, „Ruch Literacki" 2000, z.1, s.125-128

11.  Lem – felietonista, „Ruch Literacki" 2001, z.4, s. 487- 498

12.  Toż. Lem als Feuilletonautor, tłum. U. Jekutsch, w: Stanisław Lem – Mensch, Denker, Dichter, red. M. Düring, U. Jekutsch, Wiesbaden 2005, s. 129-144.

13.  Nurt medytacyjny w liryce współczesnej, w: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, Katowice 2001, s.119-129

14.  Otwarta przestrzeń znaku. O poezji Janusz Stanisława Pasierba, „Topos" , 2001 nr 2-3, s. 37-52

15.  Norwid wobec romantycznych prób odnowy religijnego języka epoki, „Studia Norwidiana" nr 19, 2001 s. 59-75

16.  Norwid w szkole, tamże, s.186-191

17.  Bibliografia przekładów utworów Norwida na język niemiecki, tamże, s. 209-213

18.  Norwid we współczesnych przekładach na niemiecki, w:Poezja polska i niemiecka w przekładach współczesnych, pod red. U.Jekutsch i A.Sulikowski, Szczecin 2002, s. 45-53

19.  Norwid o kulturze narodowej, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne" nr 8, Kraków 2002, s. 62-72

20.  Norwid – prorok i Europejczyk, „Pastores" 2003 nr 1 s. 35-47

21.  Żywioł medytacyjny w liryce Czesława Miłosza, „Topos" 2003 nr 4-5, s.7-15

22.  Świętość i sprzeczność. O poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba, „Polonistyka" 2003 nr 3, s. 132-136

23.  Norwidowa hermeneutyka języka teologii, w: Czytając Norwida 2, pod red. S. Rzepczyńskiego, Słupsk 2003, s. 29-40

24.  Przestrzeń drogi i domu w twórczości Orkana, w: Orkan czytany dzisiaj, red. M. Madejowa, W.Kudyba, A. Mlekodaj, Nowy Targ 2003, s.44-52.

25.  Ogień i ogień. Trzy wiersze Pasierba (przez ogień, temat kaszubski, poniżej blasku) w: Janusz St. Pasierb – poeta, pod red B. Kuczery-Chachulskiej i in.Warszawa 2003, s.91-98

26.  Medytacja Norwida, w: Liryka Cypriana Norwida, red. P. Chlebowski i W. Toruń, Lublin 2003, s.41-56

27.  Bycie i dom. O wierszu „Miejsca" Julii Hartwig, „Topos" 2004, nr 3-4, s.95-98.

28.  Symbole ludzkiego losu. O poezji ks. Janusza St. Pasierba, „Ethos" 2004 nr 65-66, s.562-568.

29.  Forma „Monologu", w: Genologia Cypriana Norwida, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk 2005, s. 285-293.

30.  Kazimierza Przerwy-Tetmajera przypowieść o cierpieniu, w:Góry i Góralszczyzna w dziejach pogranicza polsko słowackiego, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj Nowy Targ 2006 s. 60-72.

31.  Amor czy Agape. O jednym wierszu Janusza Stanisława Pasierba, „Polonistyka" 2005, nr 8, 19-24.

32.  Różewicz pisze odę dla papieża (Jest taki pomnik),„Topos" 2005, nr 5-6, s. 93-99.

33.  Dwie przestrzenie poetyckie: Twardowski i Pasierb,w: Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego, pod red. A. Sulikowskiego Szczecin 2007, s.157-167.

34.  „Matka"Eschatologiczna ikona Kościoła, w: Karol Wojtyła – poeta, pod red. J. Głażewskiego i W. Sadowskiego, Warszawa 2006 s.181-190.

35.  Pragnienie całości, „Tygodnik Powszechny", 2006 nr 5 „Książki w Tygodniku" s. 9.

36.  Nauczyciel wartości, w: Współczesny model nauczyciela polonisty,red. A. Mikołajczuk, Warszawa 2007, s.104-114.

37.  Głosów zbieranie. O książce Włodzimierza Torunia „Wokół Norwidowskiej koncepcji słowa", „Studia Norwidiana" nr 24-25 (w druku).

38.  Romans psychoterapeutyczny. Narodziny gatunku. „Podteksty" 2006 nr 3 (czasopismo internetowe).

39.  Inność, obcość, opresja. O jednym wierszu Janusza St. Pasierba, „Teksty Drugie" (artykuł przyjęty do druku).

40.  Ks.Janusz Pasierb wobec Gombrowiczowskiej koncepcji kultury, w: Kultura chrześcijańska, red. ks.R.Bartnicki, ks W. Kawecki, Warszawa 2006, s.255-268.

41.  Historia literatury jako kryminał, „Podteksty" 2006 nr 6 (czasopisma internetowe).

42.  Mit zbójnika w„Prawdzie starowieku" Stanisława Vincenza, w: Mit i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii literaturze i kulturze, red. A. Mlekodaj, M. Rak, Nowy Targ 2007 s. 297-303.

43.  Toż, Mýt o zbojnikach v „Pravde staroveku" Stanislawa Vincenza, w:Mýty a skutočnost' zbojnictva na pol'sko-slovenskom pohraničí v dejinach, literatúre a kultúre, kolektívna redakcia, Nowy Targ 2007, s. 334-341.

44.  Tagizm przezwyciężony. Aksjologiczna interpretacja liryki Janusza St Pasierba, w: Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, red. Zofia Cygal-Krupa, Tarnów 2008 .

45.  Archetypy literatury regionalnej. Wokół poezji Wandy Łomnickiej-Dulak, w: Ponad granicami. Kultura, literatura i język obszarów pogranicza, red. J.Kułakowska-Lis, K. Sikora, Krosno 2007, s.137-144.

46.  Poezja metafizyczna Środkowej Europy. Dialog i przenikanie / Metafyzická poézia strednej Európy. Dialóg a prenikanie (tłum. Vlasta Juchniewiczowá) w: Spotkanie siedmiu kultur, red Antoni Nowak, Agnieszka Pyzowska, Nowy Targ 2007, s.192-200.

47.  (Nie)obecność Konińskiego, „Tygodnik Powszechny" 2007 nr 26 „Książki w Tygodniku" s.8-9.

48.  Spór o „całość" Herberta, „Pamiętnik Literacki" 2007 nr 4, s.200-206 .

49.  Język potoczny – szansa czy zagrożenie dla Języka Kościoła, w: Języka katechezy szkolnej, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2008 .

50.  Zagadnienie odnowy języka biblijnego w twórczości ks. Janusza St. Pasierba, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t.2. red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2009, s.209-221.

51.  Stany skupienia. O wierszach religijnych po 1989r.w : Kultura po 1989r, red. S.Gawliński, Kraków 2007, s.105-116.

52.  Andrzeja Stasiuka podróż do Babadag, w: We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, red. S. Jakimowska, E. Wieruszewska, Suczawa 2008

53.  Aksjologia literacka Jerzego Stempowskiego, w: Duchowe źródła Europy, red. A. Buchmann, Rapperswil 2008 (w druku).

54.  „Nadchodzi ranek, ale wciąż jest noc" O poezji Romana Bąka, „Topos" 2008, z.1-2, s.123-135.

55.  Kuczkowski

56.  Trzy żywioły ekfrazy – impresja, hermeneutyka, reportaż, w : Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza, pod red. Doroty Heck, Wrocław 2008, s.147-154.

57.  Nagość księdza. „Poezja kapłańska" jako dyskurs mniejszości, „Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 138-145

58.  „Łaska światłocienia". Liryka Wojciecha Gawłowskiego, „Topos" 2008, z.4 s.65-75

59.  „Dochodzić do ładu z ziemią i jej odwrotnością". O liryce Wojciecha Kassa, „Topos" 2008, z. 5 s.85-98.

60.  Podróż do środka. Wiersze Eugeniusza Sterny-Wachowiaka, „Topos" 2008, s. 79-92.

61.  „Pieśń ciała" w poezji Wojciecha Wencla, „Ethos" nr 82-83, Lublin 2008, s.168-174.

62.  Zamojskie wiersze Stanisława Młodożeńca, w: Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda, Zamość 2009, s. 81-89.

63.  O komizmie językowym w „Dwunastu stacjach" Tomasza Różyckiego , w: Język pisarza jako przedmiot lingwistyki, red A. Kozłowska, T. Korpysz, t.2, Warszawa 2009, s.407-417.

64.  Hieronim Herberta i Dedeciusa, „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja. Tom II Łódź 2009, s. 43-51.

65.  Pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego. T. 1. Łódź 2008

66.  Spór o horyzont hańby. Pasierb – Herbert, w: „We mnie jest płomień, który myśli" – glosy do Herberta, pod red. Marka Bernackiego, Bielsko-Biała 2009, s.81-88.