WARSZTATY SCENOPISARSKIE

 

A screenplay is an imperfect reflection of the movie

David Brown

  •  W ubiegłych latach warsztaty scenopisarskie prowadzili:  Tomasz Dettloff, Jerzy Ridan, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda
  • Sylabus modułu
  •  Prezentacja wybranych zajęć

Warsztaty scenopisarskie Jerzego Ridana

Kilka uwag ze strony reżysera.

Uwaga 1. Kino budzić może lęk. Może się nam wydawać fantastycznym wehikułem, gotowym porwać nas w niezbadane światy, skąd trudno będzie wrócić. O lęku zapominamy jednak, gdy sami próbujemy świadomie te światy tworzyć. Próby ucieczek od „prawd quasi obiektywnych” do „prawd zmyślonych” mogą tylko wyzwalać.

               Uwaga 2. Przystępujemy do pracy. Na etapie dokumentacji interesujące są np. pejzaże, architektura, jakaś stara ikonografia..., ale w końcu okazuje się, że najważniejszy jest człowiek. Proces twórczy, który ma miejsce przy tworzeniu filmu, to przypatrywanie się człowiekowi. To także szukanie Boga. A jaki powinien być scenariusz? Po prostu dobrze opowiedziany, poruszający emocje widza… Aby to osiągnąć, konieczne jest ukazanie indywidualnej, ludzkiej perspektywy opisu. No i jest jeszcze dialog. A dialog oznacza gotowość zakwestionowania własnych założeń. To bardzo trudne.

               Uwaga 3. Z praktyki… Podczas warsztatów okazało się, że zapisanie pomysłu – koncepcji przyszłego scenariusza filmu dokumentalnego lub fabularnego dla wielu słuchaczy było zadaniem zbyt skomplikowanym. Konieczne stało się więc przybliżenie znajomości środków wyrazu sztuki filmowej, a co za tym idzie, wytłumaczenie istoty kina. Kolejnymi etapami zajęć były prace nad nowelą filmową, analiza konstrukcji treatmentu i najbardziej mozolny, ale i najbardziej fascynujący czas pisania własnych scenariuszy. Ten czas obfitował w gorące dyskusje, a niekiedy w wielogodzinne spotkania poza murami Uczelni – zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i w …cyberprzestrzeni. Cały ten „poza programowy” proces kontaktów spowodował, że słuchacze Studium, a także absolwencie sprzed kilku lat zaczęli tworzyć wspaniałą, twórczą grupę. Ta grupa działa do dzisiaj! Powstają teksty, których autorzy nie tylko ukazują swoją kreatywność, ale przede wszystkim próbują przedstawiać autorskie spojrzenia na świat. Stąd tytuł wspólnie  opracowanego programu – „Światy” Najbardziej oryginalne teksty publikowane są w „Suplemencie” – krakowskim miesięczniku poświęconym kulturze..

              

Warsztaty scenopisarskie Tomasza Dettloffa

Program zajęć

Spis lektur