WARSZTATY DRAMATURGICZNE

 

Treścią dramatu jest stawanie się lub przemijanie.

Novalis

  •  W ubiegłych latach warsztaty dramaturgiczne prowadzili:  Rafał Maciąg, Jan Maciejowski, Tadeusz Nyczek, Józef Opalski, Włodzimierz Szturc, Andrzej Wajda
  • Sylabus modułu
  • Prezentacja wybranych zajęć

Warsztaty dramaturgiczne Włodzimierza Szturca

Prowadzone przeze mnie warsztaty mają na celu nie tyle nauczanie pisania dramatu, jako formy literackiej, lecz rozwinięcie techniki słuchani, widzenia i żywego relacjonowania świata, który nas otacza. Chodzi tu o zastosowanie antropologicznych metod recepcji złożonej i syntetycznej „orkiestracji rzeczywistości”, którą podczas warsztatów zespołowo i indywidualnie pragniemy przekazać w żywym słowie dramatu. Dotychczasowe praktyki warsztatowe zaowocowały kilkoma przedstawieniami o charakterze performance art, adaptacją dramatyzacji Becketta, licznymi próbami dramatu pisanego zarówno o charakterze poetyckim, jak i realistycznym. Wszystkie prace mają na celu przede wszystkim otwarcie uczestników na świat i ludzi, na ich codzienne lub wyjątkowe problemy, pogłębienie refleksji nad dramatem istnienia, a także, w części teoretycznej, zapoznają ze strukturami wyobraźni i strukturami dialogu, w jakich funkcjonują nowe, ale nie tylko, formy dialogiczne, dramaturgiczne i teatralne. Warsztaty więc uczą technik przekazywania dialogicznej rzeczywistości w postaci teatralnego dialogu scenicznego. Ale nie tylko: bo przecież chodzi także o wyrobienie umiejętności tzw. Pisania na scenie, tworzenie tekstów gotowych do wypowiedzenia przez aktorów, w których, podczas stażów, sami się wszyscy zamieniamy…