Stowarzyszenie Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko – Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych w promowanie absolwentów i studentów Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwłaszcza Ewy Wawrzyńskiej),  aby wypromować w Polsce i poza granicami kraju twórców literatury, uaktywnić ich i uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym kraju.

 Stowarzyszenie podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze literackim, artystycznym, edukacyjnym i społecznym. Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko – Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest organizacją otwartą dla wszystkich absolwentów i studentów oraz wykładowców Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy pragną się włączyć w realizację celów stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do nadawania działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej nowego kształtu i nowych jakości.

Aby dołączyć do Stowarzyszenia SLA odwiedź naszą stronę, wypełnij deklarację i skontaktuj się z nami mailowo. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy:
e-mail: sla.uj@wp.pl
FB: Studia Literacko-Artystyczne UJ/Szkoła Pisarzy