Roman Honet

 

 

 

 

 

 

Poeta.

 

 

 

 

 

 

 

Wydał tomy wierszy:  alicja (1996), Pójdziesz synu do piekła (1998), serce (2002), moja (wiersze wybrane, 2008), baw się (2008, nominacja do Nagrody literackiej Nike i Nagrody Silesius), piąte królestwo (2011, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia). Redaktor antologii Poeci na nowy wiek (2010), współredaktor Antologii nowej poezji polskiej 1990-2000 (2004) oraz Połów. Poetyckie debiuty 2010 (2010), Połów. Poetyckie debiuty 2011 (2011).  W latach 1995-2008 redaktor dwumiesięcznika „Studium" oraz książek ukazujących się w bibliotece tego pisma. Jego wiersze tłumaczono na angielski, duński, litewski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, słoweński, ukraiński, słowacki, włoski. Mieszka w Krakowie, tam też prowadzi zajęcia w SLA przy IP UJ.