Dr Rafał Maciąg

 

 

 

 

Reżyser, dramaturg, teatrolog.

 

 

 

 

 

 

  Adiunkt w Instytucie Kultury UJ, autor kilkunastu sztuk teatralnych wystawionych w teatrach (m.in. Teatrze Starym w Krakowie) oraz jako słuchowiska radiowe (Polskie Radio Program II, Radio Kraków, Radio Merkury), publikowanych w Dialogu oraz w formie książkowej w języku polskim i hiszpańskim, tłumacz (m. in. Harolda Pintera i Howarda Barkera), reżyser teatralny i radiowy. Od roku 2000 skupiony na pracy teoretycznej dotyczącej zagadnień z dziedziny sztuk przedstawiających (widowiska studyjne i performanse np. Rzeźnik, teoria performatyki) oraz nowych mediów, autor kilkunastu artykułów poświęconych tym zagadnieniom.