PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJ

STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Zajęcia  praktyczne

Warsztaty prozatorskie – 80 godz.
Warsztaty poetyckie – 80 godz.
Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz.
Warsztaty scenopisarskie -24 godz.
Gatunki niefikcjonalne – 18 godz.
Przekład literacki – 8 godz.
Warsztaty medialne – 10 godz.
Krytyka tekstu -  8 godz.

Zajęcia teoretyczne

Wykłady o literaturze – 20 godz.
Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz.
Wykłady o filmie – 14 godz.
Poetyka opisowa – 12 godz.
Elementy prawa autorskiego - 6 godz.

Konsultacje indywidualne: słuchacze pod opieką tutora przygotowują literacką pracę dyplomową.

Liczba przedmiotów praktycznych: 254
Liczba przedmiotów teoretycznych: 66
 
Razem: 320 godz. w ciągu 2 lat.
Liczba punktów ECTS – 103,5