POETYKA OPISOWA

 

Cykl zajęć z poetyki opisowej zostanie rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013, zastępując zajęcia z analizy tekstu i teorii literatury.

  •  W ubiegłych latach analizę tekstu i teorię literatury prowadzili:
  • Sylabus modułu
  • Prezentacja wybranych zajęć