Dr Michał Rusinek

 

 

    Literaturoznawca, tłumacz, pisarz, sekretarz

    Wisławy Szymborskiej, pracownik naukowy

    Katedry Teorii Literatury na Wydziale

    Polonistyki UJ.

 

 

 

Studiował polonistykę w UJ w latach 1991-1996. Pracę doktorską pt. „Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością" obronił w roku 2002. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ (prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki oraz konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym).Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN.

Sekretarzem Wisławy Szymborskiej został zaraz po przyznaniu jej Nagrody Nobla w 1996 roku, dzięki poleceniu prof. Teresy Walas, która wówczas była promotorką jego pracy magisterskiej. Po śmierci poetki w 2012 roku został prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej.

 

Książki:

Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figury, Gdańsk 2012.

Zaklęcie na „W", Warszawa 2011.

Kiedy byłem mały,  Łódź 2010.

Retoryka codzienna czyli poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010.

Jak robić przekręty. Poradnik dla dzieci,  Kraków 2010.

Mały Chopin, Kraków 2009.

Jak przeklinać. Poradnik dla dzieci, Kraków 2008.

Kopciuszek, Warszawa 2006.

Limeryki, Warszawa 2006.

Prowincjonalne zagadki kryminalne, Warszawa 2006 [współautor: Antonina Turnau].

Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005 [współautor: Aneta Załazińska].

Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

 

Przekład książek dla dzieci:

Charles Schulz Fistaszki zebrane 1961-1962, Nasza Księgarnia, Warszawa 2012.

Edward Gorey Osobliwy gość i inne utwory, Znak, Kraków 2011.

Charles Schulz Fistaszki zebrane 1959-1960, Nasza Księgarnia, Warszawa 2011.

Charles Schulz Fistaszki zebrane 1957-1958, Nasza Księgarnia, Warszawa 2011.

Tomi Ungerer Otto. Biografia pluszowego misia, Format, Wrocław 2011.

Tomi Ungerer Księżycolud, Format, Wrocław 2011.

Michael Bond Paddington zwiedza miasto, Znak, Kraków 2010

Charles Schulz Fistaszki zebrane 1955-1956, Nasza Księgarnia, Warszawa 2010

Michael Bond Paddington na wycieczce, Znak, Kraków 2010

Michael Bond, Paddington i Spacerek literek, Znak, Kraków 2010

Oliver Jeffers Chłopiec i pingwin, MAM, Warszawa 2010

David Benedictus Powrót do Stumilowego Lasu, Nasza Księgarnia, Warszawa 2010

Vanessa Simon Catelin Jak dwie krople wody, EneDueRabe, Gdańsk 2009

Tomi Ungerer Trzej zbójcy, Format, Wrocław 2009

Charles M. Schulz Fistaszki zebrane 1953-1954, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009

Michael Bond Paddington i świąteczna niespodzianka, Znak, Kraków 2009

Michael Bond Paddingotn się krząta, Znak, Kraków 2009

Michael Bond Paddington w ogrodzie, Znak, Kraków 2009

Michael Bond Paddington. Historia pewnego niedźwiadka z Peru, Znak, Kraków 2009

Michael Bond Paddington tu i teraz, Znak, Kraków 2008

Charles M. Schulz Fistaszki zebrane 1950-1952, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008

Charles M. Schulz Snoopy. Pieskie życie, cz. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008

Charles M. Schulz Snoopy. Pieskie życie, cz. I, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008

Charles M. Schulz Była ciemna, burzliwa noc, cz. II, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008

Charles M. Schulz Była ciemna, burzliwa noc, cz. I, Nasza Księgarnia, Warszawa 2008

Charles M. Schulz Snoopy i porady życiowe, Nasza Księgarnia, Warszawa 2007

Charles M. Schulz Snoopy i kwestia przyjaźni, Nasza Księgarnia, Warszawa 2007

Charles M. Schulz Snoopy i sprawy życiowe, Nasza Księgarnia, Warszawa 2007

Charles M. Schulz Snoopy i kwestia stylu, Nasza Księgarnia, Warszawa 2007

J. M. Barrie Piotruś Pan i Wendy, Znak, Kraków 2006

Geraldine McCaughrean Piotruś Pan w czerwieni, Znak, Kraków 2006

A.Milne Gdziekolwiek jestem - jest i Miś Puchatek, no i ja, Egmont Polska, Warszawa 2006

A.Milne Kiedy byliśmy bardzo młodzi, Egmont Polska, Warszawa 2005

A.Milne Mamy już sześć lat, Egmont Polska, Warszawa 2005

 

Przekład książek dla dorosłych:

Timothy Garton Ash Teczka, Znak, Kraków 2006

Lesley Grant-Adamson Jak napisać powieść kryminalną, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999

Ian Vernon Hogg Słownik bitew świata, Znak, Kraków 1997

John E. Morby Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Znak, Kraków 1994.

 

Artykuły:

„Gaude, mater Polonia" – między hymnem nieszpornym a uroczystą pieśnią Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Universitas" 1992, nr 3.

O relacjach tekstualnych w Dii gentiumM.K. Sarbiewskiego, „Teksty Drugie" 1997, nr 4, s. 69-88

Czy retoryki można uczyć?, „Nowa Polszczyzna" 1998, nr 3.

Historia dla zaawansowanych, „Dekada Literacka" 1998, nr 11.

Retoryka współczesna – współczesność retoryki, (z Joanną Hobot), „Materiały Homiletyczne", lipiec-sierpień 2000, s. 181-188 oraz „Język Polski" 2001, nr 1-2, s. 143-147.

Kilka uwag o biografii, muzyce i języku, „Teksty Drugie" 2000, nr 4, s. 96-101.

Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce, „Teksty Drugie" 2001, nr 2, s. 168-189.

Od retoryki do retoryczności – i z powrotem, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001, s. 55-70.

Inne myślenie o retoryce. Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, „Teksty Drugie" 2002, nr 1/2, s. 290-294.

Nauka retoryki a retoryka nauki, w: Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. J.Z. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk, wyd. APS, Warszawa 2003.

Wizualizowalność jako kategoria porządkująca figury retoryczne, w: Intersemiotyczność – literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, wyd. Universitas, Kraków 2004, s. 231-241.

Szymborska w Izraelu, „Odra" 2005, nr 1, s. 121-122.

Retoryka wobec teorii literatury, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo  –  wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. I, wyd. Universitas,  Kraków 2005, s. 79-86.

Teoria (literatury) i opór wobec retoryki, w: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, red. M. Skwara, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006, s. 65-74.

Zabawa jest starsza od powagi, „Charaktery" 2006, nr 10 (117), s. 78-79.

Retoryka we współczesnej refleksji literaturoznawczej, w: Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 173-180.

Retoryka a psychologia, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 227-240.

Retoryka poza dobrem i złem, czyli o pożytkach z badania retoryczności i moralności, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 71-77.

Niebezpieczne związki retoryki. Opis przypadku, w: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, red. C. Zalewski, Universitas, Kraków 2010, s. 39-50.

Uświadamianie retoryki, w: Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 9-15.

„Dzięki Panu historii". Dekonstrukcja jako lektura retoryczna, w:Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki. Podręcznik akademicki, red. J. Wasilewski, A. Nita, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011, s. 309-318.

 

Przekład artykułów:

Andrew Ross, Jak wyhaczyć kontrkulturę, „bruLion" 1995, nr 1.

Jozef Darmo, Etyka w środkach masowego przekazu. Obraz świata w mediach, „Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2.

Cristian Florin Popescu, Zamęt w rumuńskich mediach. Kształtowanie nowego kodeksu etycznego, „Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2.

Madeline G. Levine, „Abecadło" i trzecia powieść Czesława Miłosza, jak dotąd nie napisana, „Dekada Literacka" 1998, nr 5; oraz w: Poznawanie Miłosza. Część druga 19

Eva Hoffman, Epilog z: Sztetł. Życie i śmierć pewnego miasteczka i świata polskich Żydów, „Zeszyty Literackie" 1999, nr 2.

Helen Vendler, Świat już doskonały, w: Czesław Miłosz, Świat. Poema naiwne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

John i Bogdana Carpenter, „Posłowie" do: Z. Herbert, Poezje wybrane. Selected Poems, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Edward Hirsch, Wierność rzeczy, w: Poznawanie Herberta 2, red. A. Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Per-Arne Bodin, Barbarzyńca i lustro, w: Poznawanie Herberta 2, red. A. Franaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Paul de Man, Opór wobec teorii, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Clare Cavanagh, [rec. Cz. Miłosz, To], „Zeszyty Literackie" 2001, nr 1.

Josif Brodski, Komu bije dzwon ze zmurszałej dzwonnicy, „Zeszyty Literackie" 2004, nr 1.

Adam Zagajewski, Oko cyklonu, „Zeszyty Literackie" 2005, nr 3.

Paul de Man, Literatura i język. Komentarz, „Twórczość" 2006, nr 1.

 

Przekład musicali:

„Swing!" – Teatr Capitol, Wrocław, premiera 2007.

„Jekyll i Hyde" – Teatr Rozrywki, Chorzów, premiera 2007.

 

Teksty piosenek:

Autor tekstów piosenek śpiewanych m.in. przez Grzegorza Turnaua, Annę Marię Jopek, Dorotę Miśkiewicz, Natalię Kukulską, Jacka Wójcickiego, Zbigniewa Zamachowskiego.

Autor tekstów piosenek do musicalu „Wakacje Don Żuana" – Gliwicki Teatr Muzyczny, premiera 2012.

 

Publikacje prasowe:

„Gazeta Krakowska"- od października 2004 do października 2008 w każdy piątek miał swoją rubrykę pt. Michałki Rusinka, gdzie publikował limeryki i inne drobne wierszyki.

„Playboy" - od stycznia 2006 do stycznia 2009 nieco śmielsze limeryki publikowane były w każdym „Playboyu", opatrzone ilustracjami Jerzego Kozienia.

„Kraków" - wlatach 2007-2009 miał swoją rubrykę - pt. „Lufcik" w miesięczniku „Kraków". Pojawiają się tam: od wierszyki wakacyjne, rymowane senniki, teksty piosenek śpiewanych przez Piwnicę pod Baranami.

„Bluszcz" – w latach 2010-2012 miał swoje okienko z drobnymi formami literackimi na ostatniej stronie miesięcznika „Bluszcz".

„Twoje Dziecko" – od 2009 wraz z siostrą Joanną Rusinek rekomenduje książki dla dzieci w miesięczniku „Twoje Dziecko".