Dr hab. Marek Zaleski, prof. IBL PAN

 

 

 

 

     Krytyk literacki, eseista, publicysta, redaktor.

 

 

 

 

 

 

 

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pisał o poezji Czesława Miłosza. Doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Był stypendystą m.in. Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, Towarzystwa Historyczno-Literackiego, Akademii Brytyjskiej. W 2001 przebywał na University of Iowa w ramach programu "International Writing Program".

W 1990 został laureatem  Nagrody im. Kościelskich. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej. Od 2005 jest jurorem Nagrody Literackiej Nike.

Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego "Res Publiki Nowej".

Szkice, eseje i recenzje książek pubikował m.in. w pismach: "Res Publica Nowa", "Teksty", "Teksty Drugie", "Gazeta Wyborcza", "Tygodnik Powszechny".

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN-Clubu oraz Stowarzyszenia Przeciwko Antysemityzmowi i Rasizmowi "Otwarta Rzeczpospolita".

Twórczość:

 • Przygoda drugiej awangardy (Ossolineum 1984, ISBN 83-04-01714-8, wyd. 2 poprawione i uzupełnione: Ossolineum 2000, ISBN 83-04-04569-9)
 • Mądremu biada? (Libella, Paryż 1990)
 • Formy pamięci(IBL PAN 1996, ISBN 83-85605-69-X; Słowo Obraz/Terytoria 2004, ISBN 83-89405-97-0)
 • Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (Wydawnictwo Literackie 2005, ISBN 83-08-03737-2)

Publikacje eseistyczne i naukowe w periodykach i pracach zbiorowych za granicą:

 • Milosz, Premio Nobel ("Revista de Occidente", Barcelona, no. 4, 1981)
 • The Place of Czesław Miłosz in Polish Poetry ("Ironwood", Tucson, vol. 18, 1981)
 • O "Miesiącach" Kazimierza Brandysa[w:] Literatura źle obecna. Rekonesans (Polonia, Londyn 1984)
 • Miłosz: Songs of Innocence and Experience, (w:) Czesław Miłosz. A Stockholm Conference (ed. by N.A.Nilsson, Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1992)
 • Borne by History: The Generation of Czesław Miłosz, (w:) Poland Between Wars, 1918-1939 (ed. by T. Wiles, Indiana University, Polish Studies Center, Bloomington, 1989)
 • Une histoire a la viennoise. Schulz- Schiele- Hitler ("Lettre Internationale", no.29)
 • Der Unterschied, (w:) Der Process der Enttabuisierung in der Russichen und Polnischen Gegenwartsliteratur (Peter Lang Publishing House, Slavica Helvetica, 1996)
 • Between Utopy and Parody. A Home for Creative Work(The Home/less Experience, edit. by B. Shallcross, Ohio University Press)
 • Kipling and Conrad: A look from different angles of Imperium("Nineteenth Century Literature in English", vol. 1-3/2005, SeulUniversity)

Opracowania:

 • Czesław Miłosz, Dolina Issy (autor przedmowy; Wydawnictwo Literackie 1998, ISBN 83-08-02828-4)
 • Magdalena Tulli (publikacja w języku niemieckim; tłum. Ralf Stapf, Esther Kinsky; Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska, Kraków 1999, 2000, 2001; ISBN 83-88814-00-1)
 • Czesław Miłosz, Eseje (wybór i posłowie; Świat Książki 2000)
 • Maski współczesności: o literaturze i kulturze XX wieku. (księga pamiątkowa ku czci Aliny Brodzkiej) (pod red. Lidii Burskieji Marka Zaleskiego; IBL PAN 2001; ISBN 83-87456-72-1