Dr Marek Bukowski

 

 

 

   Doktor nauk prawnych, radca prawny, ekspert rządowy, członek

    Komisji Prawa Autorskiego. Wykładowca UJ oraz innych   

    krakowskich uczelni. Autor oraz współautor projektów regulacji

    z zakresu prawa własności intelektualnej.

 

 

 

 


Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie.
Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.

W ramach praktyki prawniczej reprezentuje oraz prowadzi sprawy wydawnicze noblistki śp.Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek (Bolek i Lolek, Reksio, Baltazar Gąbka).

Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji dla firm działających w obszarze własności intelektualnej, branży IT oraz handlu elektronicznego