KRYTYKA TEKSTU


Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

Ignacy Krasicki

O roku akademickiego 2012/2013 zajęcia z krytyki literackiej oraz kultury słowa zostają zastąpione zajęciami z krytyki tekstu

  • W ubiegłych latach krytykę literacką prowadzili: Tomasz Burek, Jerzy Jarzębski, Karol Maliszewski, Dariusz Nowacki, Robert Ostaszewski, Teresa Walas, Marta Wyka
  • Sylabus modułu