Dr Karol Maliszewski

 

 

 

 

Poeta, prozaik, krytyk literacki.

 

 

 

 

 

Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał jedenaście tomików poetyckich, pięć tomy prozy i sześć tomów szkiców krytyczno-literackich. Współpracował z kilkoma pismami literackimi, m.in. Odra, Studium, Opcje, Topos, Twórczość, Fraza, Tygodnik Powszechny, Wersja, Akant,Res Publicą Nowa, Kresy, Czas Kultury, Twórczość, Gazeta Wyborcza.

Współredaktor antologii młodej poezji dolnośląskiej „Imiona istnienia", Wrocław 1997. Opublikował kilkaset recenzji i szkiców. Jest laureatem nagród: im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), im. Josepha Wittiga (2001), uhonorowany stypendium twórczym Wojewody Wałbrzyskiego oraz dwukrotnie stypendium twórczym Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotnie nominowany do „Paszportu Polityki". W maju 2007 r. nominowany do nagrody literackiej Nike za tom szkiców krytycznych "Rozproszone głosy" (2006).

Zasiada w zarządzie wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


     Tomiki poetyckie:

 • Dom i mrok (1985). 
 • Wiersz wolny (1987).
 • Miasteczko - prośba o przestrzeń (1988).
 • Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce (1991).
 • Młody poeta pyta o - (1994).
 • Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach (1996).
 • Rok w drodze (2000).
 • Inwazja i inne wiersze (2004).
 • Zdania na wypadek. wiersze wybrane (2007).
 • Potrawy pośmiertne (2010).
 • Ody odbite (2012).

Książki:

 • Dziennik pozorny (1997).
 • Próby życia (1998).
 • Faramucha (2001).
 • Sajgon (2009).
 • Manekiny (2012)

Szkice krytyczne:

 • Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji (1999).
 • Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach (2001).
 • Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi (2005).
 • Rozproszone głosy (2006).
 • Po debiucie. Dziennik krytyka (2008).
 • Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska (2010).

Podręczniki:

 • Jak zostać pisarzem 2011 (współautor)