Janusz Drzewucki

 

 

 

 

(ur. 1958 w Kruszwicy) – poeta, krytyk literacki, wydawca, dziennikarz; 

członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

 

 

 

W latach 1977-1982 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1982-1984 odbył staż asystencki w Instytucie Filologii Polskiej UJ, następnie pracował jako redaktor, zastępca kierownika i kierownik redakcji literatury pięknej Wydawnictwa „Pomorze" w Bydgoszczy (1984-1990). W roku 1990 zamieszkał na stałe w Warszawie. Był dziennikarzem tygodnika „ITD" (1990), dwutygodnika „Atak" (1991), „Nowej Europy" (1991-1993) oraz „Rzeczpospolitej" (1993-2005), gdzie pełnił funkcję sekretarza działu kultury oraz dodatków „Plus Minus" i „Rzecz o książkach". Na łamach „Rzeczpospolitej" opublikował około 500 recenzji literackich i artykułów poświęconych współczesnej literaturze polskiej i obcej. Od 1997 do 2009 roku był autorem comiesięcznego felietonu „Półka z poezją" publikowanego w dodatku do „Rzeczpospolitej" – „Rzecz o książkach". W latach 2005-2012 redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik".

Od 1983 roku publikuje na łamach „Twórczości", od 1996 jest członkiem zespołu redakcyjnego i redaktorem działu poezji „Twórczości".

Wiersze i recenzje ogłaszał ponadto na łamach „Gazety Wyborczej" (1991-1992), „Polityki" (1992-1994), „Sycyny" (1995-1996) oraz „Tygodnika Powszechnego" (1997-2004). Drukował także na łamach czasopism: „Poezja", „Odra", „Topos", „Fraza", „Nowa Okolica Poetów", „Wyspa", „NaGłos", „Zeszyty Literackie".

             Wydał zbiory wierszy „Ulica Reformacka (1988), „Starożytny język" (1989), „Podróż na południe" (1995), „Światło września" (1998), „Wiersze wybrane" (2010), „Dwanaście dni" (2013) oraz książki krytycznoliterackie: „Chaos i konwencja" (1988), „Smaki słowa. Szkice o poezji" (1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie" (2004). Jego wiersze i teksty krytycznoliterackie były tłumaczone na języki: angielski, szwedzki, czeski, węgierski, rumuński, rosyjski i serbski.

Opracował i wydał wybory poezji: Juliusza Słowackiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stanisława Grochowiaka, Edwarda Stachury, a także trzy tomy utworów Jarosława Iwaszkiewicza („Urania i inne wiersze", „Brzezina i inne opowiadania", „Wenecja i inne szkice"). Komentarzem krytycznoliterackim opatrzył zbiór esejów Jerzego Pomianowskiego „Ruski miesiąc z hakiem" (wstęp Jerzy Giedroyc), a także wybory liryki: Leopolda Staffa, Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy, Krzysztofa Lisowskiego, Stanisława Chyczyńskiego i Roberta Mielhorskiego.

Laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988) za najlepszy poetycki książkowy debiut roku, im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) w dziedzinie krytyki artystycznej, Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989), im. Stanisława Piętaka (1991) w dziedzinie krytyki literackiej, XVIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1995). W roku 2006 prezydent Włoch Giorgio Napolitano odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej (Ordine Della Stella Della Solidarieta' Italiana).