Jakub Kornhauser

literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz. Adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtworzy Ośrodek Badań nad Awangardą oraz Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki UJ. Autor książek o literaturze (Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu - 2015, Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje - 2017, Preteksty, posłowia. Małe kanony literatury światowej - 2019), ponadto pięciu tomów poetyckich (Niebezpieczny paragraf - 2007, Niejasne istnienia - 2009, Drożdżownia - 2015, Dziewięć dni w ścianie - 2019, Krwotoki i wiewiórki - 2021) i dwóch eseistycznych (Wolność krzepi - 2018, Premie górskie najwyższej kategorii - 2020). Laureat Nagrody Szymborskiej i Nagrody Znaczenia, nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i wyróżniony Nagrodą Magellana. Przekłada literaturę awangardową z francuskiego, rumuńskiego i serbskiego , za co został nominowany m.in. do nagrody Europejski Poeta Wolności (2018) i Nagrody Literackiej Gdynia (2021). Prowadzi serie wydawnicze (awangarda/rewizje - Wydawnictwo UJ; Rumunia Dzisiaj - Universitas; wunderkamera - Instytut Mikołowski). Redaktor "Nowej Dekady Krakowskiej" i "Romanica Cracoviensia", były członek redakcji "Literatury na Świecie". Współpracuje m.in. z czasopismami "Znak" i "Wizje" oraz z Małopolskim Instytutem Kultury. Na portalu Małopolska To Go opisuje wytyczone przez siebie trasy rowerowe i piesze.