Dr Izabela Filipiak

 

 

 

 

Pisarka, eseistka, felietonistka, krytyk kultury.

 

 

 

 

 

 

Debiutowała na początku lat 90-tych. Od początku zajmowała się kwestią otwarcia literatury w demokratycznej Polsce na głosy wcześniej wykluczone z kulturowego dyskursu. Pod koniec lat 90-tych prowadziła warsztaty twórczego pisania na wydziale gender studies na Uniwersytecie Warszawskim i w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2003-2006 przebywała jako wizytujący profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 2005 roku otrzymała tytuł doktora filozofii w warszawskiej Szkole Nauk Społecznych PAN. W latach 2007-2009 studiowała literaturę w języku angielskim z rozszerzeniem na twórcze pisanie na Mills College w stanie Kalifornia i uzyskała tytuł MFA pracując pod kierunkiem Christiny Garcia. Od 2009 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Filipiak wydała m.in. dwa zbiory opowiadań (Śmierć i spirala, Magiczne oko), dwie powieści (Absolutna Amnezja, Alma), zbiór poezji (Madame Intuita), dramat (Księga Em) oraz esej-podręcznik dotyczący korzyści płynących z twórczego pisania (Twórcze pisanie dla młodych panien). W felietonach pisanych dla prasy kobiecej, a następnie zebranych w zbiorze Kultura Obrażonych komentowała zapowiedzi homogenicznego projektu kulturowego, który umocnił się w pierwszej dekadzie 21 wieku. Jej rozprawa doktorska opublikowana w 2007 roku jako Obszary odmienności dotyczyła kwestii transgenderyzmu jako postawy artystycznie radykalnej na podstawie życia poetki modernistycznej Marii Komornickiej(1876-1949).

Od 2010 roku jest prezeską Fundacji Pisarze dla Pokoju (Writers for Peace), która zajmuje się promocją ekspresji głosów z grup mniejszościowych poprzez wzmacnianie ich poczucia wartości własnej i prawa do wypowiedzi.

Filipiak specjalizuje się w temacie żałoby (zajmuje się m.in. brakiem tradycji publicznego przeżywania żałoby przez osoby homoseksualne), pracuje nad dokumentacją stylów radykalnej obrony przed wykluczeniem, czarnym humorem (jest współzałożycielką kabaretu Hole in the Trinity), jak również nad tematem długu i rozrachunku w kontekście płci, rodzaju, ekonomicznych i politycznych zależności, wojny oraz prywatyzacji.

Publikowała m.in. w "San Francisco Chronicle", "bruLionie", "Czasie Kultury", "Odrze", "Ośce", "Ex Librisie", "Kwartalniku Artystycznym", "Gazecie Wyborczej". Była stałą felietonistką magazynów "Activist", "Marie Claire", "Pani", "Wysokie Obcasy" – to tu początkowo ukazywał się cykl Twórcze pisanie dla młodych panien. Prowadzi warsztaty twórczego pisania i zajmuje się wykorzystaniem tańca w performansie poetyckim.

Twórczość:

  • Śmierć i spirala (1992)
  • Absolutna amnezja (1995)
  • Niebieska menażeria(1997)
  • Twórcze pisanie dla młodych panien (1999)
  • Madame Intuita (2002)
  • Alma (2003)
  • Kultura obrażonych (2003)
  • Księga Em 2005)
  • Magiczne oko. Opowiadania zebrane (2006)
  • Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej (2007)