Prof. dr hab. Gabriela Matuszek

 

 

 

 

 Autorka programu,  założycielka i kierownik Studium

Literacko - Artystycznego UJ, profesor tytularny na 

Wydziale  Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk

literatury,  eseistka,  krytyk, tłumaczka literatury niemieckiej,

prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy

Polskich

 

 

 

 

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1978 jest pracownikiem naukowym na polonistyce UJ. Doktorat zrobiła w 1986, habilitację w 2001, tytuł profesora otrzymała w 2009 r.

W latach 1983-1987 wykładała język i literaturę polską na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Była stypendystką fundacji naukowych i literackich, m.in. Deutsches Schillergesellschaft (1995, 1996), DAAD (1996), Literaturakademie Ranis (2002, 2004), Internationale Writers' and Translators' Centre of Rodos (2002), Baltic Centre for Writers and Translators, Gotland, Sweden (2003). Czterokrotnie otrzymała granty badawcze (Komitetu Badań Naukowych oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej). Koordynowała projekty literackie i naukowe, m.in. polsko-niemiecki projekt pisarzy i krytyków nt. „Między prowincją a Europą. Uniwersalizm czy małe ojczyzny?" (Ranis – Kraków 2002), Festiwal „Literatura wobec nowej rzeczywistości" (Kraków 2004).

W 2005 r. otrzymała gościnną profesurę na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a w 2006 na uniwersytecie mogunckim (w Germersheim). Prowadziła także wykłady o literaturze polskiej na uniwersytetach w Jenie, Kolonii, Lipsku, Wiedniu, Grenoble, Pradze.

W 2002 odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2009 otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny, oraz subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na przekład książki na język niemiecki.

Jest członkiem niemieckiego Towarzystwa „Societas Jablonoviana" (od 1992).  Od 2005 była wiceprezesem, a od 2008 jest prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Autorka kilkudziesięciu rozpraw naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, licznych tekstów krytycznych i eseistycznych, redaktorka ponad dwudziestu tomów zbiorowych oraz edycji, tłumaczka literatury pięknej i naukowej. Pod jej redakcją ukazuje się „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ" oraz „Krakowska Biblioteka SPP" (red. z Wojciechem Ligęzą).

 

Książki własne:

 

1. ,,Der geniale Pole''? Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim (1892-1992), Universitas, Kraków 1993; II wydanie rozszerzone Kraków 1996, ss. 292.

2.  ,,Der geniale Pole''? Stanislaw Przybyszewski in Deutschland (1892-1992), przeł. D. Scholze, Igel Verlag, Paderborn 1996 (znacznie zmieniona wersja wydania polskiego), ss. 199.

3. Naturalistyczne dramaty, Universitas, Kraków 2001, ss. 465; wyd. II poprawione, 2008, ss. 397.

4. Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Universitas, Kraków 2008, ss. 424.

5. Krisen und Neurosen – Das Werk Stanislaw Przybyszewskis in der literarischen Moderne, przeł. D. Gass, Igel Verlag Hamburgu, 2013, ss. 388.

Książki zagraniczne:

1. ,,Der geniale Pole''? Stanislaw Przybyszewski in Deutschland (1892-1992), aus dem Polnischem übersetzt von D. Scholze, Igel Verlag, Paderborn 1996,

2. Stanisław Przybyszewski - moderne Prosa. Ein monographischer Versuch, aus dem Polnischem übersetzt von Dietmar Gass, Igel Verlag, Hamburg 2012 (w druku),

3.Über Stanisław Przybyszewski. Rezensionen - Erinnerungen - Porträts - Studien. Rezeptionsdokumente aus 100 Jahren, Igel Verlag, Paderborn 1995 (red.),

4.  Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zu Gedenken an Henryk Bereska,   Olms-Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 2008 (red., z B. Helbig-Mischewski).

 

Książki zagraniczne (pod red.):

 

1.Über Stanisław Przybyszewski. Rezensionen - Erinnerungen - Porträts - Studien. Rezeptionsdokumente aus 100 Jahren, Igel Verlag, Paderborn 1995 (red.)

 

2.  Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zu Gedenken an Henryk Bereska,   Olms-Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 2008 (red., z B. Helbig-Mischewski).

 

Prace edytorskie i redakcyjne:

1-3. Z dziejów polskiej nauki o literaturze (z H. Markiewiczem) ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie'', T.1, z. 63, Kraków 1988; t. 2 Kraków 1988; T. 3 Kraków 1990,

4. St. Przybyszewski, Dzieci szatana, Oficyna Literacka,Kraków 1993 (oprac. tekstu, posłowie Nędza świata bez Boga. O ,,Dzieciach szatana'' St. Przybyszewskiego),

5. Recepcja literacka i proces literacki. Literarische Rezeption und literarischer Prozess. (O polsko-niemieckich związkach literackich w okresie modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego),  Universitas, Kraków 1999 (red., z G. Ritzem),

6. Lektury Polonistyczne: Od realizmu do preekspresjonizmu, Universitas, Kraków 2001 (red.),

7.St. Przybyszewski, Poematy prozą (tom polsko-niemiecki w serii: Biblioteka Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej); wybór, oprac., wstęp (Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek, samotny homo dolorosus) Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003,

8. Literatura wobec nowej rzeczywistości, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005 (red.),

9. Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom ofiarowany pamięci Henryka Bereski, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2006 (red.),

10. Krynickie Jesienie Literackie. Poezje, eseje, głosy, Wyd. Maximum, Kraków 2007 (red.),

11. Michał Zabłocki, Blogostan 01, Warszawa, Czuły Barbarzyńca 2010 (wybór wierszy i posłowie G. Matuszek),

12 - 17. Redakcja „Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ", Księgarnia Akademicka Kraków, T. 1: Slang. Antologia poezji, 2007; T. 2: E. Wawrzyńska, Bagaż podręczny, 2007; T. 3: Agnieszka Czachor, Ciśnij piorunem nawet w śmierć, 2009; T. 4: Justyna Machałowska, Uda, na których śpią psy, 2009; T. 5: Kamil Majewski,Panta Deus, 2009; T. 6: Stefan Gajda,Mgła. Opowiadania 2010,

18 - 24. Redakcja serii „Krakowska Biblioteka SPP" (z Wojciechem Ligęzą), Księgarnia Akademicka, Kraków:  T. 1: Bogusław Żurakowski, Podobieństwo, 2009; T. 2: Ewa Sonnenberg, Rok Ognistego Smoka, 2009; T. 3, L. Czuchajowski, Wszyscy wspaniali!. 2010; T. 4, W. Kulikowski, Milcząca na złotej kładce, 2010; T. 5 Wacław Kostrzewa, Bilet powrotny, 2011; T. 6. Mira Kuś, Zioła i amaranty, 2012; T. 7. Eligiusz Dymowski,Zwyczajność rzeczy, 2012.

 

Publikacje zagraniczne:

1. Der (polnische) Schriftsteller, die „Provinz" und die „kleine Heimat", w: Der Autor und seine Provinz, Palmbaum-Sonderheft zum deutsch-polnischen Autorentreffen in Ranis 2001, tł. H. Bereska, red. M. Straub, K. Agthe, Bucha bei Jena 2002,

2. ,,Das Muster eines Modeschriftstellers''. Przybyszewski in den Werken deutscher Autoren, tł. D. Scholze, ,,Zeitschrift für Slawistik'" (Potsdam) 1992, Hf. 3, S. 343-359,

3. ,,Unser Stachu''. Przybyszewski in den Erinnerungen deutscher Freunde, tł. D. Scholze,  ,,Zeitschrift für Slavische Philologie" (Universitätsverlag Winter) 1989, Bd. 49.1, s. 51-69,

4. Die Rolle des Slawentums bei der Rezeption der Deutschen um die Jahrhundertwende XIX/XX, w: The Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, Universitas, Cracow 1992, s. 103-116,

5. Misogynischer Diskurs in der europäischen Kultur um 1900, w: Übergänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Fallstudien. Przeł. H. Bereska, B. Helbig-Mischewski,Hg. von G. Kokorz und H. Mitterbauer. Bern: P. Lang (= Wechselwirkungen) 2004, s. 147- 169,

6. Przybyszewski in Danzig und Zoppot, przeł. U. Steltner, w: Grenzüberschreitungen. Deutsche, Polen und Juden zwischen den Kulturen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, pod. red. Marion Brandt, Meidenbauer: München 2005, s. 154-172,

7. Über individuelle und kollektive Biographie in polnischer und deutscher Prosa der letzten Jahre, przeł. U. Steltner, w tomie: Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs, pod red. M. Marszałek i A. Nagórko, Olms-Verlag, Hildesheim – Zürich - New York 2006, s. 201-217,

8. (Männliche) Krankheit als Maskerade? Neurotiker, Hysteriker und Narzisse in der Künstlerprosa des polnischen Modernismus, przeł. B. Helbig-Mischewski, w: Die Lust an der Maske. Festschrift für Prof. Bodo Zelinsky, hg. J. Herlth, A. Lauhus, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007, s. 159-170,

9. Henryk Bereska – Architekt kulturellen Brücken, Dichter der Sinne, schlesich-berliischer Europäer, przeł. H. Petersen, w: Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zu Gedenken an Henryk Bereska,  red. B. Helbig-Mischewski, G. Matuszek, Olms-Verlag, Hildesheim – Zürich - New York 2008, s. 259–271,

10. Vorwort (przeł. H. Petersen) do: w: Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zu Gedenken an Henryk Bereska,  red. B. Helbig-Mischewski, G. Matuszek, Olms-Verlag, Hildesheim – Zürich - New York 2008, s.11-12,

11. Naken sjel og forint kropp. Stanisław Przybyszewski om Gustav Vigeland Kunst;w: Na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900 / Pa sjens veier. Gustav Vigeland og Polsk skulptur rundt 1900, Kraków – Oslo, Muzeum Narodowe / Vigeland museet 2010, s. 206-210,

12. Naked soul and Tormented Body. Stanisław Przybyszewski about Gustav Vigeland's Art,w: tamże, s. 274-279.

  

Teksty krytyczne i eseistyczne:

1. Vermeer - wystawa stulecia, ,,Dekada Literacka'' 1996 nr 5, s. 1, 16, 17,

2. Król pop-artu w Bielsku Białej (szkic o Andy Warholu), ,,Dekada Literacka'' 1997 nr 2/3, s. 22,

3. Kilka luźnych uwag o „małej" ojczyźnie, „Dekada Literacka" 2002 nr 7/8, s. 37-41,

4. Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego fin de siécle'u, w: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Universitas, Kraków 2001,

5. Libido w gorsecie kultury. O bohater(k)ach Henryka Ibsena, w: Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, koordynacja T. Korsak, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001,

6.Poeta Przewoźnik Poezji, posłowie do: H. Bereska, Familoki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001,

7. Sam przeciw Skorpionowi (O prozie Macieja Słomczyńskiego), „Dekada Literacka" 2003 nr 3/4, s. 46-52,

8. Wiek męski w prozie polskiej i europejskiej, w tomie Literatura wobec nowej rzeczywistości, red. G. Matuszek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005,

9. Erotyka i polityka czyli o procesie dojrzewania w prozie polskiej i niemieckiej ostatnich lat, w: Literatura – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. M. Stala, J. Popiel, Universitas, Kraków 2006,

10. Henryk Bereska – architekt kulturowych pomostów, w: Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom ofiarowany pamięci Henryka Bereski, red. G. Matuszek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006,

11. Czy mamy dziś problem z etyką? Kilka prostych refleksji, w: Literatura – Człowiek – Wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu, red. D. P. Klimczak i A. Sojka, Wyd. Maximum, Kraków 2007,

12. Podróż Ewy Wawrzyńskiej, wstęp do: E. Wawrzyńska, Bagaż podręczny, Księgarnia Akademicka Kraków 2007,

13. Ludzie, konie i oniryczne pioruny, posłowie do: Agnieszka Czachor, Ciśnij piorunem nawet w śmierć, Księgarnia Akademicka Kraków 2009, s. 130-134,

14. Panta deus, czyli wszystko (zabawnie) płynie ku miłości, posłowie do: Kamil Majewski, Panta deus, Księgarnia Akademicka Kraków 2009, s.185-187,

15. Poeci mnie zdradzą, należą do Gry (rec. J. Kurylak, Chłop i poeta, Sopot 2008), „Dekada Literacka" 2009 nr 1/2, s. 113-116,

16. O Braciach strach K. Turaj-Kalińskiej, „Topos" 2010 nr 1, s. 171-173,

17. Akwedukty intrygujących metafor. Twórczość Grzegorza Steca, „Kraków" 2010 nr 4, s. 78-80,

18. Zdystansowana czułość. Blogostan Multi-poety, posłowie do: Michał Zabłocki, Blogostan 01, Warszawa, Czuły Barbarzyńca 2010, s. 65-67,

19. Teatr we mgle, posłowie do: Stefan Gajda,Mgła. Opowiadania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 119-122,

20. Wojna zaczyna się w momencie, w którym milknie mowa, w: „Niezatarte Świadectwo". Życie i dzieło Henryka Bereski / Das schwer verwischbare Zeugniss…". Leben und Werk von Henryk Bereska, red. B. Każmierczak, K.A. Kuczyński, Słubice-Włocławek 2010, s. 149-159,

21. Polityczno-erotyczne arcydzieło: „Lektor" B. Schlinka, w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje, red. Edward Białek, Grzegorz Kowal Wrocław: Atut 2011, t. 2, s. 409-416.

Rozprawy naukowe:

1. Próba analizy powieści Stanisława Przybyszewskiego , ,,Ruch Literacki'' 1979 z. 3, s. 201-211.

2. Współistnienie dwu poetyk: ekspresjonistycznej i modernistycznej w powieści ,,Krzyk'' St. Przybyszewskiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie'' 1981, z. 43, s. 83-102.

3. O modernistycznych wierszach Zofii Nalkowskiej, ,,Pamiętnik Literacki'' 1981 z. 3, s. 309-327.

4. Ekspresjonistyczne misterium rewolucji. O ,,Miłosierdziu'' K. H. Rostworowskiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie'', 1984 z. 2, s. 183-197.

5. Jak czytano powieści ,,Wielkiego Demoralizatora''?,  ,,Pamiętnik Literacki'' 1985 z. 2, s. 35-48.

6. Przybyszewski w oczach współczesnych, ,,Przegląd Humanistyczny'' 1985 z. 9/10 s. 123-140.

7. Ekspresjonizm w dramatach Karola Huberta Rostworowskiego, w: Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski na tle literatury polskiej i obcej XX wieku, pod red. E. Łoch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 71-103.

8. ,,Wzorzec modnego pisarza'' Stanisław Przybyszewski w utworach pisarzy niemieckich, ,,Pamiętnik Literacki'' 1989 z. 3, s. 233-256.

9. Stanisław Przybyszewski we wspomnieniach pisarzy niemieckich, ,,Ruch Literacki'" 1989 z. 4-5, s. 357-374.

10. Seksualizm i androgynizm. O erotyce w twórczości St. Przybyszewskiego, ,,Rocznik Kasprowiczowski'' VII, Inowrocław 1990, s. 95-113.

11. Czy ,,Jedyny dla Jedynego''? O stosunku Przybyszewskiego do odbiorcy i publiczności literackiej, w: ,,Rocznik Komisji Historycznoliterackiej XXVII'", pod red. S. Burkota, Kraków 1990, s. 127-140.

12. Słowiańskość w odbiorze Niemców na przełomie XIX i XX wieku, ,,Ruch Literacki'' 1991, z. 6, s. 669-680.

13. Naturalizm w dramacie Jana Kasprowicza ,,Świat się kończy!'' ,,Rocznik Kasprowiczowski'' VIII, Inowrocław 1995, s. 118-129.

14. Stanisław Przybyszewski o artyście i sztuce, w: Wasyl Stefanyk i jego epoka, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze" tom VII-VIII, Kraków 1998, s. 71 - 78.

15. Między Schopenhauerem a Nietzschem. O koncepcji człowieka Stanisława Przybyszewskiego, w tomie: Recepcja literacka i proces literacki. Literarische Rezeption und literarischer Prozess. (O polsko-niemieckich związkach literackich w okresie modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego),  red. G. Ritz, G. Matuszek, Universitas, Kraków 1999, s. 11 - 27.

16. Dwa dramaty patriarchatu (O "Norze" Ibsena i "Ojcu" Strindberga), "Ruch Literacki" 2000, z. 2, s. 189 - 203.

17. Emila Zoli teoria i praktyka naturalistycznego dramatu, "Przegląd Humanistyczny" 2000 nr 4, s. 83 - 95.

18. O naturalistycznych jednoaktówkach Augusta Strindberga, w: Czytanie pozytywizmu. Poznańskie Studia Pozytywistyczne VII (XXVII) Poznań 2000, s. 141 - 158.

19. "Panna Julia" Augusta Strindberga i nienawiść płci, w: Lektury Polonistyczne: Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. G. Matuszek, Universitas, Kraków 2001, s. 330 - 343.

20."Upiory" Ibsena – naturalistyczna tragedia spóźnionego poznania, w: Lektury Polonistyczne: Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. G. Matuszek, Universitas, Kraków 2001, s. 316 - 329.

21. Modernistyczne wyznanie i wyzwanie: "Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego, w: Lektury Polonistyczne: Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. G. Matuszek, Universitas, Kraków 2001, s. 104 - 116.

22. Dojrzewanie i (czy) deprawacja. O edukacyjnym wątku w polskiej naturalistycznej dramaturgii, „Ruch Literacki" 2001 z. 2, s. 153 - 163.

23.Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek, samotny homo dolorosus, wstęp do: St. Przybyszewski, Poematy prozą, oprac. G. Matuszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 5 – 42.

24. Rozdział XIII. Stanisław Przybyszewski, w: Literatura Młodej Polski. Historia Literatury Polskiej, T. VII,  pod red. A. Skoczek, Wydawnictwo SMS, Bochnia – Kraków - Warszawa 2004, s. 29 – 50.

25. Rozdział XV. Gabriela Zapolska, w: Literatura Młodej Polski. Historia Literatury Polskiej, T. VII, pod red. A. Skoczek, Wydawnictwo SMS, Bochnia – Kraków - Warszawa 2004, s. 127 – 146.

26. Tomasz Weiss w kręgu Nietzschego i naturalistów. Rekonesans czy fundament? w: Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tomaszowi Weissowi, pod red. Mariana Zaczyńskiego i Franciszka Ziejki, Collegium Columbinum Kraków 2005, s. 33-44.

27.Incest w literaturze przełomu XIX i XX wieku, w:  Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, pod red. Alicji Kuczyńskiej i Elżbiety Katarzyny Dzikowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 143-157.

28. Dramat naturalistyczny, czyli życie podglądane przez okno,w: Most. Młoda Polska Stentor, Warszawa 2006, s. 28 - 36

29. Wprowadzenie do: Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom ofiarowany pamięci Henryka Bereski, red. G. Matuszek, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2006, s. 7-9.

30. Między neurozą a narcyzmem. O wiwisekcjach artysty młodopolskiego, w: Z problemów prozy – powieść o artyście, pod. red. W. Gutowskiego, E. Owczarz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 197-213.

31. Etyka destrukcji i archetyp sumienia w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, w. Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców sztuki i życia, red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2006, s. 119-129.

32. Demontaż patriarchatu? O postaci ojca w naturalistycznej dramaturgii, w: „Prace Polonistyczne" Seria LXI (2006) T.1 (Materiały z konferencji Problematyka rodzinna w literaturze drugiej połowy XIX wieku), s. 143 – 154.

33. Pisarz przeciw Skorpionowi (życia? polityki? śmierci?), w: Krynickie Jesienie Literackie. Poezje, eseje, głosy, pod red. G. Matuszek, Wyd. Maximum, Kraków 2007, s. 192 – 200.

34. Forma gorąca. Stanisława Przybyszewskiego eseje o sztuce, w: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce, pod red. D. Kozickiej, M. Urbanowskiego, Universitas, Kraków 2008, s. 115-128.

35. Eksperymenty Homo sapiens Przybyszewskiego, w: Antrepner. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Popiel, Kraków 2009, s. 697-712.

36. Teologia rozpaczy i diaboliczna kontrreligijność. O „Synagodze szatana" St. Przybyszewskiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria 2.Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1. Literatura i słowo,  red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Białystok 2009, s. 399-410.

37. Maski i maskarady w Weselu i Wyzwoleniu, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. A. Czabanowska-Wróbel, Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 167-177.

38. Stare i nowe w teatrze na przełomie XIX i XX wieku – sztuka naturalistyczna, w: Stare i nowe w teatrze, pod red. Igi Gańczarczyk, PWST w Krakowie, Kraków 2009, s. 17-36.

39. Czy jest kobieta w tych tekstach? O wczesnej twórczości Stanisława Przybyszewskiego, w: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Gutowskiemu, pod red. Agnieszki Grzelak, Marka Kurkiewicz, Piotra Siemaszki, Bydgoszcz 2009.s. 213-230.

40. Fantazmaty boskości i kont(r)teksty w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, w: Literatura i wiara, pod red. Andrzeja Sulikowskiego, Wyd. Print Group, Szczecin 2009, s. 79-96.

41. Upiorne zniewolenie – odkryte i ukryte w dramatach Ibsena, w: Umysły zniewolone – literatura pod presją, Napis, Seria XV 2009, s. 243-251.

42. Naga dusza i udręczone ciało. Stanisław Przybyszewski o sztuce Vigelanda w: Na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900 / Pa sjens veier. Gustav Vigeland og Polsk skulptur rundt 1900, Kraków – Oslo, Muzeum Narodowe / Vigeland museet 2010, s. 140-143. 

43. Jak Przybyszewski czytał Kasprowicza, w:Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150. rocznicę urodzin Poety, pod red. M. Wnuk i K. Jaworskiego, Zakopane 2010. Wydawnictwo Scriptum, s. 7-17.

44. Jeszcze kilka słów o Henryku Beresce, w: Niezatarte Świadectwo". Życie i dzieło Henryka Bereski / Das schwer verwischbare Zeugniss…". Leben und Werk von Henryk Bereska, red. B. Każmierczak, K.A. Kuczyński, Słubice-Łódź 2010, s. 141-145.

45. Polonistyka w Niemczech – stan obecny, perspektywy, propozycje, w: Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, pod red. R. Nycza, Wł. Miodunki, T. Kunza, Kraków 2010, s. 171 – 178.

46. Demony Przybyszewskiego czyli o szatanie wczesnej nowoczesności, „Stan Rzeczy" 2011 nr. 1, s.117-130.

47. Feminizm Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, w: Z Kołomyi do Krakowa. Jubileusz Profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Universitas 2011, s. 25-29.

48. Kobiety a proces modernizacji - rekonesans galicyjskiej herstorii, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, redakcja K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011, s. 43-72.

49. Pierwszy Mistrz i ślad agonu. Brzozowski o Przybyszewskim, w: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, pod red. U. Kowalczuk, A. Mencwela, W. Paczoskiej, P. Rodaka, Warszawa 2012, s. 185-197.

 

Przekłady literatury niemieckiej i eseistyki:

1. St. Przybyszewski, ,,Synagoga szatana'' i inne eseje, Oficyna Literacka, Kraków 1995.

2. D. Kalka, Wszystko to tylko teatr i inne opowiadania, Poznań 1999 (razem z M. Śniecińskim)

3. H. Bereska, Familoki (przekłady wierszy), Kraków 2001.

4. F. Mitterer, Dzika kobieta (Die wilde Frau, dramat), w: F. Mitterer, Teatr zaangażowany. Antologia współczesnej dramaturgii austriackiej, t. 3, Warszawa 2002.

5. St. Przybyszewski, Nokturn, w: St. Przybyszewski, Poematy prozą, oprac. G. Matuszek, Kraków 2003.

6-15. Przekłady poezji niemieckiej publikowane w: ,,Studium'' 1995 nr 1 (R. Bielefeldt, U. Nevermann, L. Mechtenberg, A. Laudert), ,,NaGłos'' 1996 nr 22 (wiersze H. Bereski), ,,Studium'' 1997 nr 6 (wiersze R. Erba), „Dekadzie Literackiej" 2002 nr 5/6 (wiesze i proza W. Kirstena, L. Scherzera, M. Biskupka, J-F. Dwarsa, H. Schirnecka, Y. Sauerbiera).

16. U. Steltner, Polska dramaturgia w Niemczech w latach 1945-1995, „Slavia Occidentalis" 2004 z. 61.

17. Ol. Münzberg, Czy literatura europejska jest sumieniem Europy? w: Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom ofiarowany pamięci Henryka Bereski, red. G. Matuszek,  Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

18. H.-Ch.Trepte, Alternatywa – Niemcy? Polscy pisarze w Niemczech przed i po roku 1989, w: tamże.

19. U. Steltner, Polskie wiersze w niemieckim systemie wersyfikacyjnym. Refleksje nad sposobem tłumaczenia polskiej liryki na przykładzie Tadeusza Różewicza, w: tamże.

20. H. D. Zimmermann, Przebiegły przewoźnik, w: tamże.

21. B. Helbig-Mischewski, Między omnipotencją a niemocą, wznoszenie się i infiltracja(?). O rozpadzie „porządku Ojca" i masochizmie w twórczości Brunona Schulza, „Przestrzenie Teorii", Poznań 2007.

 

Twórczość literacka:

33 piętro (fragment dramatu, w: Pretekst. Antologia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

Limeryki w: Smocze jajo. Limeryki o Krakowie, Kraków 2007.

 

Recenzje naukowe:

1. J. Ratajczak, Zagasły brzask epoki, ,,Ruch Literacki'' 1982 z. 1-2, s. 80-83.

2. Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza, ,,Ruch Literacki'' 1985 z. 3, s. 237-240.

3. Książka o dekadentyzmie polskim (T.Walas,  Ku otchłani), ,,Przegląd Humanistyczny'' 1987 z. 10, s. 161-165.

4. Der Mensch in der Dingen. Programmtexte und Gedichte der Krakauer Avantgarde, hg. von H. Olschowsky, Leipzig 1986, ,,Ruch Literacki"' 1988 z. 6, s. 451-454.

5. D. Scholze, Zwischen Vergnügen und Schock. Polnische Dramatik im 20. Jahrhundert, Berlin 1989, ,,Ruch Literacki'' 1991 z. 1-2, s. 116-117.

6. U. Steltner, Überlegungen zur Literarität am Beispiel von Stanislaw Przybyszewski Romantrilogie ,,Homo sapiens'', Giessen 1989, ,,Ruch Literacki'' 1991, z. 6, s. 738-739.

7. Józef Dynak, Przybyszewski. Dzieje legendy i autolegendy ,,Ruch Literacki'' 1995 nr 3.

8. Ingrid Kuhnke, Polnische schöne Literatur in deutscher Übersetzung. 1900-1992/93. Bibliographie, Mainz 1995, ,,Ruch Literacki'' 1996 z.4, s. 504-505.

9. German Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Peter Lang Verlag 1996, ,,Ruch Literacki'' 1997, z.2, s. 253-256.

10. Marian Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków