Ewa Szponar

absolwentka MISH-u i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk o sztuce, adiunkt w Warszawskiej Szkole Filmowej. Stara się łączyć pracę dydaktyczną z pasją dziennikarską. Współpracuje lub współpracowała m.in. z "EKRANami", "Kinem", "Filmem", Onetem czy Przekrojem.pl. Pisze książkę poświęconą europejskim festiwalom filmowym. W wolnych chwilach oswaja popkulturę.