ELEMENTY PRAWA AUTORSKIEGO

 

Od roku akademickiego 2012/2013 przedmiot wykładowy prawo autorskie zostaje zastąpiony elementami prawa autorskiego.

  • W ubiegłych latach wykłady z prawa autorskiego prowadzili:  Marek Bukowski
  •  Sylabus modułu
  • Prezentacja wybranych zajęć