Dla Kandydatów

Rok rozpoczęcia edycji

2022/2023

 

rozmowa kwalifikacyjna 17 września 2022, od godz. 9.30, ul. Gołębia 18, sala 11.

 

Wydział

Wydział Polonistyki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Literacko-Artystyczne

Opłata za studia podyplomowe

9 000 zł

Adres

ul. Gołębia 16, p.44, 31-007 Kraków

Telefon

12 663 13 23

E-mail

renata.pinkowska@uj.edu.pl

WWW

http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/

Godziny przyjęć w sekretariacie

poniedziałek-piątek w godzinach od 10.00 do 14.00

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

polski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku

Rekrutacja

  • ocena pracy literackiej (10 stron)
  • rozmowa kwalifikacyjna

Limit przyjęć

min. 14 osób maks. 18 osób

Termin rekrutacji

od 01.05.2022 do 30.08.2022

Początek studiów

15 października 2022

Opis studiów

Dwuletnie podyplomowe STUDIA LITERACKO-ARTYSTYCZNE to pionierska w Polsce forma kształcenia typu "creative writing". Stworzone w 1994 przez Prof. Gabrielę Matuszek na Wydziale Polonistyki UJ, działają nieprzerwanie do dzisiaj, a wielu spośród ich absolwentów zajęło znaczącą pozycję na rynku literackim.

Wykładowcami są znakomici pisarze: prozaicy, poeci, eseiści, dramatopisarze, scenarzyści oraz krytycy literaccy i wykładowcy UJ.

Program kształcenia obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające wiedzę o literaturze polskiej i światowej, współczesnym życiu literackim i prawie autorskim. Studia kończą się pracą dyplomową w postaci dzieła literackiego, pisaną pod opieką wybranego wykładowcy.

Słuchaczem studiów może zostać osoba legitymująca się dyplomem co najmniej licencjata dowolnego kierunku. Słuchacze wnoszą opłatę za studia w trybie semestralnym, zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji (w piątki i soboty), mniej więcej co dwa tygodnie, a ich dopełnieniem jest coroczna, dwudniowa sesja wyjazdowa, umożliwiająca integrację studentów obu roczników.

Przy studiach wydawana jest seria literacka dedykowana utworom obecnych i byłych studentów oraz działa Stowarzyszenie Absolwentów SLA, które prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Program

Warsztaty (200h):
- proza fabularna (opowiadanie, powieść) – 30 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 15 godz.
- proza fabularna (gatunkowa) – 18 godz.
- proza niefabularna (reportaż, dokument, gatunki dziennikarskie) – 18 godz.
- proza niefabularna (esej, dziennik, biografia) – 14 godz.
- poezja (wiersz, poemat, cykl) – 40 godz. rozbite na dwóch wykładowców po 20 godz.
- poezja (piosenka, lit. dziecięca) - 12 godz.
- dramat (klasyczny i teksty dla teatru) – 36h rozbite na dwóch wykładowców po 18 godz.
- scenariusz fabularny (film, serial) – 18 godz.
- scenariusz niefabularny (dokument, program telewizyjny) – 14 godz.
 
Wykłady (98h):
- arcydzieła prozy polskiej – 18 godz.
- arcydzieła poezji polskiej – 18 godz.
- arcydzieła prozy europejskiej – 18 godz.
- arcydzieła poezji europejskiej – 18 godz.
- współczesne życie literackie – 18 godz.
- rynek wydawniczy i prawo autorskie – 8 godz.
 
W sumie 298 godz. zajęć + 2 dwudniowe sesje wyjazdowe po 12 godz. każda, co daje całość kursu 324 godziny na 2 lata.

Terminy zajęć

piątki 15.00-20.00, soboty 9.30-15.00

Punkty ECTS

64

Wymagane dokumenty

  • przedstawienie oryginalnej pracy literackiej (10 stron)
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kierownik studiów

dr hab. Artur Grabowski, prof. UJ