Dr hab. Dariusz Nowacki

 

 

 

 

Krytyk literacki, redaktor, badacz literatury, pracownik

Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

 

Redaktor kwartalnika kulturalnego „Opcje", współpracownik czasopism literackich, a także gazet codziennych i wydawnictw. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską. Opublikował zbiory szkiców krytycznych „Zawód: czytelnik" (Kraków 1999), za który otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, oraz „Wielkie Wczoraj" (Kraków 2004). Jest także autorem rozprawy „Ja nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego" (Katowice 2000). Ostatnio wydał „Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010)" (Katowice 2011). Współautor (wraz z Ivaną Vidović Bolt) zbioru „Orkiestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče" (Zagrzeb 2001) oraz antologii (wespół z Krzysztofem Uniłowskim) „Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych" (Katowice 2003).

Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego – przyznawanej przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Literackiej.