Dr Anna Róża Burzyńska

 

 

 

 

Pracownik naukowy, znawca dramatu polskiego

 i   niemieckiego, redaktor, krytyk teatralny,

 recenzent, dramaturg.

 

 

 

 

 

 

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność.

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Invisibile. Laureatka Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, stypendystka m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, Instytutu Goethego oraz programu SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe). Prowadziła gościnnie wykłady i seminaria w ośrodkach naukowych i kulturalnych w Niemczech, Chinach, Czechach, Rosji, Estonii, na Litwie, Ukrainie i Kubie.

Zajmuje się także krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia" (www.didaskalia.pl). W latach 2004-2010 była recenzentką i publicystką „Tygodnika Powszechnego". Publikuje także m.in. w „Teatrze", „Dialogu", „Notatniku Teatralnym", „Res Publice Nowej" oraz pismach obcojęzycznych. Współredaguje serię rejestracji spektakli Krystiana Lupy na płytach DVD wydawanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Teatralnym, Instytutem Goethego i Instytutem im. Jerzego Grotowskiego zajmuje się kwestiami międzynarodowej wymiany teatralnej oraz promocji polskiego teatru zagranicą. Pracowała także jako kurator projektów artystycznych oraz dramaturg, współpracując m.in. ze Stefanem Kaegim i Blixą Bargeldem.

e-mail: annaroza.burzynska@uj.edu.pl

Wybrane publikacje:

Monografie:

Mechanika cudu. Strategie metadramatyczne w polskiej dramaturgii awangardowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005

The Classics and the Troublemakers. Theatre Directors from Poland, Instytut Teatralny, Warszawa 2008

Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011

Małe dramaty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012

Rozdziały w tomach zbiorowych:

Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu, w: Adam Mickiewicz. W dwusetną rocznicę urodzin poety, red. T. Chachulski, IBL PAN, Warszawa 1999, s. 279-309.

"Dragging out Thoughts by the Tails" - The Thinking Body as a Strain in the Work of Georg Büchner, w: The Human Body – A Universal Sign. Bridging art with science, red. W. Mond-Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2005, s. 277-280.

„Wolność, marzenie, sen, gest magiczny...", w: Sen: Helmut Kajzar,Bielsko-Biała 2005, s. 33-40.

Teatr konsekwencji? Czechow – Różewicz – Mrożek, w: Czechow 100 lat później, red. W. Szczukin i D. Kosiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2005, s. 95-104.

Strach przed dotknięciem, w: Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego, red. E. Białek i L. Żyliński, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2006, s. 199-207.

Jerzego Jarockiego teatr oniryczny. Szkic do eseju, w: Tradycja romantyczna w polskim teatrze, red. D. Kosiński, Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 275-285;

Entering Someone Else's Vision. The Metaquotidian Theatre of Helmut Kajzar,w: Fictional Realities / Real Fictions. Contemporary Theatre in Search of a New Mimetic Paradigm, red. M. Borowski i M. Sugiera, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge 2007, s. 43-65;

Pogodzenie z cieniem/Coming to terms with shadow, w:Krystian LupaRysunki/Drawings, Bosz, Olszanica 2009, s. 4-12 (wstęp do albumu);

Naturalizm w świecie symulakrów. Big Brother w teatrze Franka Castorfa, w: Teatr i postęp, red. J. Ciechowicz i J. Puzyna-Chojka, Teatr Lalek „Pleciuga", Szczecin 2009, s. 93-102;

 „Serce nie dowierza sobie". Ksawerego Godebskiego „Miłość i próżność", w: Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, red. J. Zach, A. Ziołowicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 183-195.

Jak tańczyć tarantelę? „Nora" Thomasa Ostermeiera i Agnieszki Olsten, w: Ibsen. Odejścia i powroty, red. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 197-206.

Rzecz na wersety i głosy. Stanisława Grochowiaka „Rozmowa o poezji",w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 525-534.

„Myśmy wszystko zapomnieli". Dialektyka narodowej pamięci i zbiorowej amnezji w teatrze Michała Zadary, w: 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 59-69.

Nieobecność. O teatrze Jana Klaty, w: Rekonstrukcje. Teatr Polski we Wrocławiu 1946-2011, red. J. Minałto, P. Rudzki, M. Sadocha, Wrocław 2011, s. 380-391.

 

Artykuły:

Cykl artykułów Przewodnik po krakowskich teatrach niezależnych, cz. I-VI, „Didaskalia" nr 31-32/1999-40/2000.

 Blixa Bargeld: strategie przeciwko sztuce, „Didaskalia" nr 41/2001, s. 95-100.

W światłach wielkiego miasta [teatr René Pollescha i Franka Castorfa], „Didaskalia" 53/2003, s. 66-72.

 „Do zapadni!" Śmierć w Teatrze Świata Helmuta Kajzara „Rita Baum" nr 6/2003, s. 27-29.

W oku. Polskie prehistorie postdramatu [Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak a teatr postdramatyczny],„Notatnik Teatralny" nr 39-40/2006, s. 126-134.

Poćwiartować piękne zwierzę [myśl i metoda krytyczna Andrzeja Wanata], „Teatr" 7-8/2006, s. 2-6.

En quête d'une identité / In Search of Identity[teatr Michała Zadary], "Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland", nr 1-2/2006, s.27-33.

Pod skórę [teatr Mai Kleczewskiej], „Notatnik Teatralny" nr 42/2006, s. 66-73.

Naga Królewna Śnieżka [sztuka burleski], „Didaskalia" 83/2008, s. 20-23.

Teatr, który nadaje sens [teatr Luka Percevala], „Res Publica Nowa" 4/2008, s. 58-62.

Enfant terrible [teatr Christopha Schlingensiefa], „Didaskalia" 92-93/2009, s. 33-41.

„Trylogia" w skali molowej [analiza muzycznej strategii w spektaklu Jana Klaty], „Didaskalia" 97-98/2010, s. 21-25.

Zadara et Démosthène/Zadara and Demosthenes [teatr Michała Zadary], „Ubu. Revue Théâtrale Européenne/European Theatre Review" 48-49/2010, s. 140-142, 145-146.

Z ciemnej strony na jasną [dramaturgia J. L. Piresa], „Dialog" 11/2010, s. 117-123.

Grać z Grochowiakiem, „Dialog" 3/2011, s. 147-168.