Trwa rekrutacja do Studium Literacko-Artystycznego

Termin: 21.08.2012

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór do dwuletniego podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego,pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy  (twórczego pisania), istniejącej od 1994 roku.

Studia są elitarne, płatne, odbywają się w systemie zaocznym (w piątki i soboty co dwa tygodnie), przeznaczone dla osób utalentowanych literacko, które uzyskały dyplom licencjacki lub magisterski. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (m.in. warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, medialne, scenariusz, gatunki niefikcjonalne, przekład) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, oraz seminaria nt. krytyki tekstu, prawa autorskiego itp. Zajęcia prowadzą wybitni poeci, prozaicy i krytycy oraz najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
 
Uwaga przedłużamy nabór do 8 X 2012
 
Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia
(do 15 września br.) sekretariat Wydziału Polonistyki UJ,
ul. Gołębia 16, p. 43, tel. 12/ 66314 28;
Oprócz wymaganej dokumentacji należy
dołączyć pracę literacką w objętości
ok. 10 stron maszynopisu.
Koszt studiów: 1700 zł za semestr.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
Data opublikowania: 27.08.2012
Osoba publikująca: Janusz Smulski