Trwa nabór 2013 do dwuletniego podyplomowego STUDIUM LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO

Termin: 15.05.2013

Wydział Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza nabór do dwuletniego podyplomowego

STUDIUM  LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO

pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy (kreatywnego pisania), istniejącej od 1994 roku. SLA będzie obchodzić w 2014 roku 20-lecie działalności!

Studia są elitarne, płatne, odbywają się w systemie zaocznym, przeznaczone są dla osób utalentowanych literacko. Program studiów obejmuje zajęcia warsztatowe (warsztaty poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne, scenariusz, gatunki niefikcjonalne) oraz cykle wykładów z zakresu literatury, filmu, teatru, krytyki tekstu, prawa autorskiego itp. Zajęcia prowadzą wybitni poeci, prozaicy i krytycy oraz najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach.

Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia (do 30 września br.) sekretariat Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, p. 43, tel. 12/ 663 13 23;

adres mailowy: renata.makowska-kleczek@uj.edu.pl; m.sosik@uj.edu.pl.

 Oprócz wymaganej dokumentacji należy dołączyć pracę literacką w objętości ok. 10 stron  maszynopisu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/

http://www.stowarzyszenie-sla.pl

http://www.facebook.com/SzkolaKreatywnegoPisaniaStowarzyszenieSLA

Data opublikowania: 15.05.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski