IV edycja Konkursu Literackiego im. Macieja Słomczyńskiego

Termin: 12.12.2018 - 30.06.2019

Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne UJ
(pierwsza w Polsce szkoła pisarzy istniejąca od 1994 r.)
Oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy SLA UJ
z okazji Jubileuszu 25-lecia
ogłaszają IV edycję Konkursu Literackiego im. Macieja Słomczyńskiego
na najlepszą pracę z kręgu słuchaczy i absolwentów.


W konkursie mogą wziąć udział absolwenci i słuchacze SLA, przedstawiając do oceny jury utwory niepublikowane: tom poezji, powieść, zbiór opowiadań, reportaż literacki, dramat / słuchowisko radiowe.
Przewidujemy przyznanie nagrody głównej oraz dwu wyróżnień.
Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w formie książkowej w „Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ”.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy w 3 egzemplarzach na adres: Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, do 30 czerwca 2019 roku. Prace powinny być opatrzone godłem, a w zaklejonej kopercie, także z godłem, prosimy podać nazwisko autora/autorki, dane do kontaktu i rok ukończenia SLA. Udział w konkursie oznacza zgodę na druk utworu w „Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ”. Autor/ka otrzyma 150 egzemplarzy swojej książki.
Organizatorzy nie zwracają przesłanych materiałów.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów jubileuszowych, w listopadzie 2019 roku.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do końca sierpnia 2019 r.

PLAKAT >>

 

 

Data opublikowania: 13.12.2018
Osoba publikująca: Janusz Smulski