Joanna Lech nominowana do Nagrody Literackiej GDYNIA

Termin: 19.05.2017
Miejsce: Gdynia
Joanna Lech, absolwentka Studium Literacko-Artystycznego, za powieść 
"Sztuczki" została nominowana także do Nagrody Literackiej GDYNIA (do 
nagrody zgłoszono 430 tytułów).
http://nagrodaliterackagdynia.pl/nominowani-2017-0
Data opublikowania: 20.05.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski