Nowe władze Stowarzyszenia

Termin: 11.03.2017

Podczas Walnego zebrania członków Stowarzyszenia Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odbyło się w dniu 11 marca 2017 roku, wybrano nowe władze Stowarzyszenia, w skład których weszły następujące osoby:
Zarząd
Agnieszka Kania – Prezes
Ewa Szumowska – Sekretarz
Andrzej Duda – Skarbnik
Członkowie: Agnieszka Świerczek, Lidia Dutkiewicz, Radosław Medard 

Komisja Rewizyjna
Gabriela Matuszek-Stec – Przewodnicząca Komisji 
Członkowie: Ewa Wawrzyńska, Alina Gołecka 

Serdecznie dziękujemy za pracę i zaangażowanie poprzedniemu Zarządowi oraz zapraszamy do współpracy:
e-mail: sla.uj@wp.pl 
FB: Studia Literacko-Artystyczne UJ/Szkoła Pisarzy 

Data opublikowania: 15.05.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski