„Kocie skórki”

Termin: 04.12.2016
W Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ, redagowanej przez prof. 
Gabrielę Matuszek-Stec, ukazał się tomik poetycki Joanny Kocik pt. 
"Kocie skórki" (t. 15 Serii), który był pracą dyplomową autorki. Tomik 
jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.
Data opublikowania: 04.12.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski