Ukazał się tomik poetycki Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej pt. "Szczęściodoły".

Termin: 24.11.2016
Miejsce: Kraków
Ukazała się kolejna pozycja Serii Studium Literacko-Artystycznego UJ 
(tom 13), redagowanej przez prof. Gabrielę Matuszek-Stec - tomik 
poetycki Agnieszki Wiktorowskiej-Chmielewskiej pt. "Szczęściodoły". 
Tomik jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Data opublikowania: 24.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski